Nhạc Sống

Nhạc sống (tiếng Anh: gig) là một từ lóng để chỉ việc biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Ban đầu, từ tiếng Anh của “nhạc sống” (gig) là do các nghệ sĩ nhạc jazz tạo ra vào thập niên 1920