LK Nhạc Vàng

LK Nhạc Vàng Sau năm 1975 danh từ “nhạc vàng” được dùng cho phần lớn những tác phẩm âm nhạc ở miền Nam nhạc trữ tinh ra đời trong thời kỳ đất nước chia đôi và dòng nhạc này bị cấm trên các phương tiện truyền thanh truyền hình. Cũng như nhiều đề mục văn hóa khác ở miền Nam, dòng nhạc này bị gán thêm nhãn chính trị là “nhạc phản động” hoặc “đồi trụy”, “ru ngủ”, không thể hiện được con người xã hội chủ nghĩa lý tưởng như tinh thần cộng đồng, yêu lao động, có chí khí vươn lên, mà lại thể hiện tư tưởng an phận, than thở, thích nhận ân huệ. Kết quả là nhiều sản phẩm văn hóa trong đó có băng cassette, đĩa nhạc cùng những bài vở ghi chép nhạc vàng bị tiêu hủy.