Nhạc Sàn

Nhạc sàn là tên gọi Việt hóa của thể loại nhạc Eurodance hay nhạc dance châu Âu nonstop châu mĩ. Đây là một dạng nhạc dance điện tử khởi nguồn từ cuối những năm 1980 ở châu Âu.